PRINT

logo.png


Poskytujeme služby registrace offshore společností, koupě ready-made offshore společností a otevření bankovních účtů v Panamě.

Rozloha Panamy činí 78.200 km2, jedná se o malý stát kontrolující strategický Panamský průplav a jehož sousedy ze severu a jihu jsou Kostarika a Kolumbie. Hlavním městem je Cuidad de Panamá. Počet obyvatel Panamy přesahuje 3 miliony lidí, půlka z kterých žije v hlavním městě.

Úředním jazykem je španělština. V podnikatelských kruzích se vedle španělštiny rovněž svobodně používá angličtina. Co se týká registrace společnosti, dokumenty, které se předkládají v jiném než španělském jazyce, musí být doprovázeny úředním překladem.

Panama je centrem mezinárodního podnikání a financí, v Panamě jsou registrovány tisíce zahraničních společností. Geografická poloha Panamy předurčila její podnikatelskou specializaci jako poskytovatele služeb.

Výjimečné finanční a daňové výhody nejsou jedinými důvody pří livů kapitálu a angažovanosti mezinárodních bank. Panama nabízí velmi vzácnou kombinaci úvěrově finanční a politické stability.

Typ společnosti
Corporation
Ředitelé Minimální počet ředitelů - 3.
Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Akcionáři Minimální počet akcionářů-zakladatelů jsou 2. Následně může být počet snížen na jednoho.
Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Sekretář Ano
Doba registrace

do 4 týdnů

Základní kapitál Základní kapitál panamské společnosti je tzv. "deklarovaným kapitálem", nejsou speciální požadavky na jeho výši a lhůtu pro splácení (s výjimkou emise akcií na doručitele). V praxi se obvykle deklaruje emise 500 akcií a výše základního kapitálu činí 10,000,- USD.
Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) musí obsahovat slova "Sociedad Anonima", "Incorporated", "Corporation" anebo zkratky "Inc.", "Corp.", "S.A.". Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeniny: "Bank", "Insurance", "Trust", "Assurance", "Imperial" apod.
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Panamy.
Důvěrnost Panamská společnost nemůže být nucena ke sdělení důvěrných informací panamským anebo zahraničním výkonným orgánům pokud nedošlo k porušení příslušných panamských zákonů. Nicméně v souladu s Výnosem č. 9 ze dne 26.2.1998 banka může sdělit státním orgánům identifikaci osoby, na jejíž jméno je otevřen bankovní účet v případě, že proti této osobě je vedeno insolvenční řízení anebo finanční prostředky na účtu jsou předmětem vyšetřování anebo jsou pod dohledem Vedoucího správy bank Panamy.
Právní řád aplikuje se především zákon č. 32 z roku 1927.
Roční správní poplatek (minimum) Povinným správním poplatkem je 300,- USD/rok, který se musí uhradit do státní pokladny Panamy do 3 měsíců od okamžiku registrace a dále jednou ročně. V případě neuhrazení tohoto poplatku se ukládá pokuta ve výši 50,- USD/rok.
Valné hromady ředitelů, akcionářů Valné hromady se mohou uskutečňovat mimo území Panamy. Účastníky valných hromad se mohou nechat zastoupit svými zmocněnci.
Audit, jiné finanční výkaznictví Není povinné
Daně Panamská jurisdikce nabízí úplné osvobození od daní z příjmů získaných ze zdrojů mimo území Panamy a na obchodní transakce uskutečněné mimo území Panamy nezávisle na místě jejich plánování a  řízení.
Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ne
Služby kurýrů DHL, UPS, EMS, TNT
Mezinárodní telefonní kód + 507
Apostille uznává se
Další informace Devizová kontrola se neprovádí. Oficiální měnou je americký dolar (USD).