Proč offshore společnosti?

Proč offshore společnosti?
Offshore společnosti jsou společnostmi založenými nebo registrovanými mimo stát sídla/bydliště majitele, a to v tzv. offshore jurisdikcích. Založení offshore společnosti je efektivním způsobem optimalizace Vašeho podnikání, jež Vám umožní zredukovat náklady a poskytne dobrou příležitost svobodně obchodovat na mezinárodním trhu.
Výhody založení offshore společnosti:
•  Žádné daně (úplné osvobození od nich, nebo zavedení nulové daně) za předpokladu, že společnost nevykonává žádnou činnost na území státu své registrace (založení)
•  Osvobození od povinnosti provádět audit a vést účetnictví společnosti
•  Snížení nákladů prostřednictvím daňových škrtů, jakožto i v důsledku optimalizace podnikatelské činnosti
•  Ochrana aktivů společnosti
•  Svobodné uskutečnění podnikatelských aktivit na mezinárodním trhu
•  Diskrétnost informací
•  Ochrana před soudním vymaháčstvím
•  Obligatorní státní poplatek je jedinou pevně stanovenou částkou a je vybírán ročně
Prvním krokem při založení offshore společnosti je výběr cílové offshore jurisdikce. Pro správnou volbu se musí pečlivě zvážit celá řada faktorů, mimo jiné předmět budoucí činnosti společnosti, právní rámec pro podnikání a daňové předpisy jednotlivých jurisdikcí, vlastnická struktura a struktura řízení společnosti, tj. optimální počet akcionářů, jednatelů atd., výše základního kapitálu, způsob jeho splácení a založení bankovního účtu u vhodného offshore či jiného bankovního ústavu. Po provedení podrobné analýzy vstupních informací se pro založení offshore společnosti zvolí taková jurisdikce, aby bylo dosaženo optimálního poměru mezi příznivými faktory pro podnikání a daňovou optimalizaci na jedné straně a náklady na založení a správu offshore společnosti na straně druhé.
Offshore společnosti jsou společnostmi založenými nebo registrovanými mimo stát sídla/bydliště majitele, a to v tzv. offshore jurisdikcích. Založení offshore společnosti je efektivním způsobem optimalizace Vašeho podnikání, jež Vám umožní zredukovat náklady a poskytne dobrou příležitost svobodně obchodovat na mezinárodním trhu.

Výhody založení offshore společnosti:

• Anonymita vlastnictví
• Žádné daně (úplné osvobození od nich, nebo zavedení nulové daně) za předpokladu, že společnost nevykonává žádnou činnost na území státu své registrace (založení)
•  Osvobození od povinnosti provádět audit a vést účetnictví společnosti
•  Snížení nákladů prostřednictvím daňových škrtů, jakožto i v důsledku optimalizace podnikatelské činnosti
•  Ochrana aktivů společnosti
•  Svobodné uskutečnění podnikatelských aktivit na mezinárodním trhu
•  Diskrétnost informací
•  Ochrana před soudním vymaháčstvím
•  Obligatorní státní poplatek je jedinou pevně stanovenou částkou a je vybírán ročně

Ačkoli účelem založení offshore společností je především dosažení daňové a nákladové optimalizace podnikání, existují i jiné pádné argumenty pro začlenění offshore společnosti do podnikatelského schématu. Např. anonymita skutečného majitele obchodní společnosti je velmi aktuálním tématem v mnohá zemích. Právní normy Evropské unie již dávno kladou velký důraz na maximální transparentnost a na veřejnou přístupnost údajů obchodních a obdobných rejstříků. Česká republika není v tomto ohledu výjimkou. Proto v případě, že si podnikatel nepřeje být evidován v obchodním rejstříku jako společník či akcionář, založí si offshore společnost, která má odpovídající podíl na základním kapitálu české společnosti a která se zapisuje do obchodního rejstříku. Vhodné jsou pro tento účel především jurisdikce jako Seychelské ostrovy, Panama nebo britské společnosti, u nichž je téměř nemožné zjistit informace o vlastnících.

S tím rovněž souvisí možnost využití smluv o ochraně zahraničních investic, kdy se na offshore společnost (na rozdíl od společnosti české) budou plně vztahovat mezinárodní smlouvy o ochraně investic zahraničních subjektů, což zaručí investorovi větší jistotu a minimalizaci rizika při přijetí investičního rozhodnutí.

Výše uvedený výčet zdaleka není úplným přehledem možností využití offshore společností. Množství jurisdikcí poskytuje celou řadu specifických výhod pro různé druhy podnikání. Proto prvním krokem při založení offshore společnosti je výběr cílové offshore jurisdikce. Pro správnou volbu se musí pečlivě zvážit celá řada faktorů, mimo jiné předmět budoucí činnosti společnosti, právní rámec pro podnikání a daňové předpisy jednotlivých jurisdikcí, vlastnická struktura a struktura řízení společnosti, tj. optimální počet akcionářů, jednatelů atd., výše základního kapitálu, způsob jeho splácení a založení bankovního účtu u vhodného offshore či jiného bankovního ústavu.

Po provedení podrobné analýzy vstupních informací se pro založení offshore společnosti zvolí taková jurisdikce, aby bylo dosaženo nejvyváženějšího poměru mezi příznivými faktory pro podnikání a daňovou optimalizací na jedné straně a náklady na založení a správu offshore společnosti na straně druhé.


SMART TAX & REALTY s.r.o., ICO: 28243510, DIC: CZ28243510, Václavské náměstí 11, Praha 1, 110 00

Tato webová stránka neposkytuje právní rady a neměla by tak byt chápana. Ačkoli informace na těchto strankach jsou průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje.