PRINT

logo.png


Poskytujeme služby registrace offshore společností a koupě ready-made offshore společností v Gibraltaru.

Město-stát Gibraltar se nachází na jihu Pyrenejského poloostrova a je zámořským územím Velké Británie.

Gibraltar je členem Evropské unie pod kontrolou Velké Británie a má tak unikátní možnost využívat veškeré výhody Velké Británie a zároveň provádět nezávislou daňovou politiku. Gibraltar nemá průmysl a musí proto využívat společnosti-dovozce, které importují velké objemy zboží (duty-free status) následně prodávaného v Evropě. Vláda aktivně prosazuji politiku zaměřenou na dosažení Gibraltarem statusu hlavního evropského offshore centra.
Offshor společnosti založené v Gibraltaru jsou úplně osvobozeny od placení daní. Gibraltar není stranou žádné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a neprovádí tak výměnu relevantních daňových informací s cizími jurisdikcemi.
Gibraltar je členem Evropské unie pod kontrolou Velké Británie a má tak unikátní možnost využívat veškeré výhody Velké Británie a zároveň provádět nezávislou daňovou politiku. Gibraltar nemá průmysl a musí proto využívat společnosti-dovozce, které importují velké objemy zboží (duty-free status) následně prodávaného v Evropě. Vláda aktivně prosazuji politiku zaměřenou na dosažení Gibraltarem statusu hlavního evropského offshore centra.

Offshor společnosti založené v Gibraltaru jsou úplně osvobozeny od placení daní. Gibraltar není stranou žádné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a neprovádí tak výměnu relevantních daňových informací s cizími jurisdikcemi.


V dnešní době Gibraltar je jednou z nejpopulárnějších evropských offshore jurisdikcí.

Typ společnosti

Non-Resident Company

Ředitelé Minimální počet ředitelů - 1
Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1
Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Sekretář Ano
Doba registrace do 6 týdnů
Základní kapitál

Stanovená obligatorní výše základního kapitálu je 2000,- GBP. Základní kapitál je rozdělen na 2000 akcií s nominální hodnotou 1,- GBP

Nominální servis je povolen
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti

Nesmí být identické anebo zaměnitelné s již existující obchodní firmou. Dovětek obchodní firmy (názvu) musí obsahovat slovo "Limited".

Obligatorní podmínky

Registrované sídlo a registrační agent (rezident Gibraltaru) na území Gibraltaru. Gibraltarská offshore společnost nesmí uskutečňovat podnikatelskou činnost na území Gibraltaru, mít zde zdroje příjmů, otevírat bankovní účty a převádět na ně své zisky/příjmy.

Důvěrnost

Skutečný vlastník (beneficiář) nemůže být zjištěn pokud akcie drží nominální akcionář

Právní řád

Zákon o společnostech z r. 1984, novelizováno v r. 1992 a 1996

Správní poplatky/rok Správní poplatek 30,- GBP ročně
Valné hromady ředitelů, akcionářů Provedení valných hromad je povinné, ale vzhledem k použití nominálního servisu jsou ve většině případů pouze formálním úkonem
Audit, jiné finanční výkaznictví Ano
Daně

Non-Resident Company je úplně osvobozena od placení daní

Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ne
Apostille uznává se