PRINT

logo.png


Služba založení a/nebo spravování offshore společností
Offshore společnosti jsou společnostmi založenými nebo registrovanými mimo stát sídla/bydliště majitele, a to v tzv. offshore oblastech. Založení offshore společnosti je efektivním způsobem optimalizace Vašeho podnikání, jež Vám umožní zredukovat náklady a poskytne dobrou příležitost svobodně obchodovat na mezinárodním trhu.
Výhody založení offshore společnosti:
• Žádné daně (úplné osvobození od nich, nebo zavedení nulové daně) za předpokladu, že společnost nevykonává žádnou činnost na území státu své registrace (založení)
• Osvobození od povinnosti provádět audit a vést účetnictví společnosti
• Snížení nákladů prostřednictvím daňových škrtů, jakožto i v důsledku optimalizace podnikatelské činnosti
• Ochrana aktivů společnosti
• Svobodné uskutečnění podnikatelských aktivit na mezinárodním trhu
• Diskrétnost informací
• Ochrana před soudním vymaháčstvím
• Obligatorní státní poplatek je jedinou pevně stanovenou částkou a je vybírán ročně
Zalození  offshore spolecnosti zacíná výberem vhodné jurisdikce, s maximalním poctem priznivých faktoru s ohledem na planovanou cinnost. Také bude nutné predtím, nez zacnete proces zalození  offshore spolecnosti, analyzovat její strukturu, právní a regulacní pozadavky na zdanení, aby byla zohlednena prípadná omezení a také bude treba vyhledat vhodné offshore banky, u kterých bude mozné otevrít úcet. Pri zvazování struktury offshore spolecnosti musí být urcen optimální pocet akcionáru, jednatelu a dalších osob, jakoz i stanovení výše základního kapitálu a zvázit zpusoby jeho diskrétního vyrízení.
Offshore společnosti, jejich druhy a typy
Výhodou téměř všech druhů offshore společností je vyšší úroveň zachování finanční diskrétnosti ve srovnání s analogickými formami podnikání v domovských zemích. Také pro podnikatele ve mnoha offshore zónách platí příznivější zákony, jejichž uplatnění v domovských zemích je téměř nemožné. Zahraniční klienty do offshore zón láká především záruka zachování důvěrnosti informací o vlastnictví a zaměstnancích a také neuznávání a nevykonávání zahraničních soudních rozhodnutí.
Offshore společnosti se dělí na klasické a neklasické offshore společnosti. Klasická offshore společnost předpokládá absolutní absenci zdanění, zatímco u neklasických se počítá s jen částečným zdaněním (nízké daně).
Typy offshore společností:
• Offshore holdingová společnost
• Offshore přepravní společnost
• Obchodní offshore společnost (import nebo export)
• Offshore společnost Osobních Služeb
• Duševní vlastnictví, licence a franšízy (podporovaná samostatnost)
• Offshore společnosti pro zaměstnávání pracovníku
• Offshore finanční společnosti
• Offshore leasingové společnosti
• Offshore společnosti pro podnikání na finančních a akciových trzích
• Offshore clearingová centra
• Offshore dodavatelské společnosti
• Pojištovací offshore společnosti
• Bankovní offshore společnosti
• Plavební offshore společnosti
• Offshore mezinárodní trusty
Hlavní typy offshore spolecností:
• LLC (Limited Liability Company) - společnost s ručením omezeným
• LLP (Limited Liability Partnership) – partnerství s ručením omezeným
• Unlimited company with share capital –  společnost se základním kapitálem s neomezeným ručením
• Hybridní společnosti
• PLC (Public Limited Company) - otevřená veřejná obchodní společnost s ručením omezeným
• PCC (Protected Cell Company nebo Segregated Portfolio Company) - společnost se samostatnými portfolií
• LTD (Private Limited Company) – soukromá společnost s ručením omezeným;
• Company Limited by Guarantee - společnost, u které je odpovědnost účastníku omezena zárukou
• LDC (Limited Duration Company) - společnost s omezenou dobou existence
• Unlimited Company - společnost s ručením neomezeným
• LP (Limited Partnership) - komanditní společnost
Služba založení a/nebo spravování offshore společností

Offshore společnosti jsou společnostmi založenými nebo registrovanými mimo stát sídla/bydliště majitele, a to v tzv. offshore oblastech. Založení offshore společnosti je efektivním způsobem optimalizace Vašeho podnikání, jež Vám umožní zredukovat náklady a poskytne dobrou příležitost svobodně obchodovat na mezinárodním trhu.

Výhody založení offshore společnosti:

Žádné daně (úplné osvobození od nich, nebo zavedení nulové daně) za předpokladu, že společnost nevykonává žádnou činnost na území státu své registrace (založení)
Osvobození od povinnosti provádět audit a vést účetnictví společnosti
Snížení nákladů prostřednictvím daňových škrtů, jakožto i v důsledku optimalizace podnikatelské činnosti
Ochrana aktivů společnosti
Svobodné uskutečnění podnikatelských aktivit na mezinárodním trhu
Diskrétnost informací
Ochrana před soudním vymaháčstvím
Obligatorní státní poplatek je jedinou pevně stanovenou částkou a je vybírán ročně

Prvním krokem při založení offshore společnosti je výběr cílové offshore jurisdikce. Pro správnou volbu se musí pečlivě zvážit celá řada faktorů, mimo jiné předmět budoucí činnosti společnosti, právní rámec pro podnikání a daňové předpisy jednotlivých jurisdikcí, vlastnická struktura a struktura řízení společnosti, tj. optimální počet akcionářů, jednatelů atd., výše základního kapitálu, způsob jeho splácení a založení bankovního účtu u vhodného offshore či jiného bankovního ústavu. Po provedení podrobné analýzy vstupních informací se pro založení offshore společnosti zvolí taková jurisdikce, aby bylo dosaženo optimálního poměru mezi příznivými faktory pro podnikání a daňovou optimalizaci na jedné straně a náklady na založení a správu offshore společnosti na straně druhé. 

Offshore společnosti, jejich druhy a typy

Výhodou téměř všech druhů offshore společností je vyšší úroveň zachování finanční diskrétnosti ve srovnání s analogickými formami podnikání v domovských zemích. Také pro podnikatele ve mnoha offshore zónách platí příznivější zákony, jejichž uplatnění v domovských zemích je téměř nemožné. Zahraniční klienty do offshore zón láká především záruka zachování důvěrnosti informací o vlastnictví a zaměstnancích a také neuznávání a nevykonávání zahraničních soudních rozhodnutí.
Offshore společnosti se dělí na klasické a neklasické offshore společnosti. Klasická offshore společnost předpokládá absolutní absenci zdanění, zatímco u neklasických se počítá s jen částečným zdaněním (nízké daně).

Typy offshore společností:

Offshore holdingová společnost
Offshore přepravní společnost
Obchodní offshore společnost (import nebo export)
Offshore společnost Osobních Služeb
Duševní vlastnictví, licence a franšízy (podporovaná samostatnost)
Offshore společnosti pro zaměstnávání pracovníku
Offshore finanční společnosti
Offshore leasingové společnosti
Offshore společnosti pro podnikání na finančních a akciových trzích
Offshore clearingová centra
Offshore dodavatelské společnosti
Pojištovací offshore společnosti
Bankovní offshore společnosti
Plavební offshore společnosti
Offshore mezinárodní trusty 

Hlavní druhy offshore spolecností:

LLC (Limited Liability Company) - společnost s ručením omezeným
LLP (Limited Liability Partnership) – partnerství s ručením omezeným
Unlimited company with share capital –  společnost se základním kapitálem s neomezeným ručením
Hybridní společnosti
PLC (Public Limited Company) - otevřená veřejná obchodní společnost s ručením omezeným
PCC (Protected Cell Company nebo Segregated Portfolio Company) - společnost se samostatnými portfolií
LTD (Private Limited Company) – soukromá společnost s ručením omezeným;
Company Limited by Guarantee - společnost, u které je odpovědnost účastníku omezena zárukou
LDC (Limited Duration Company) - společnost s omezenou dobou existence
Unlimited Company - společnost s ručením neomezeným
LP (Limited Partnership) - komanditní společnost