PRINT

logo.png


Nabízíme službu dosazování fyzických osob do orgánů společností za účelem zajištění anonymity.
Poskytnutí služby se váže na uzavření smlouvy mezi klientem (beneficiářem) a nominální osobou.
Jednání za společnost se následně uskutečňuje na základě generální plné moci, kterou klientovi vystaví osoba, poskytující nominální servis.
Obsah plné moci vždy určuje klient.

Jaké jsou záruky, že nominální osoba nezneužije svého postavení, např. provede výběr finančních prostředků z bankovního
učtu společnosti
?

Záruk je několik:
  1. Nominální osoby, které dosazujeme do příslušných orgánů společností pocházejí z jiných států a jednoduše nemají přístup k žádným informacím a nevědí v jakém bankovním ústavu je účet veden.
  2. V bankovním ústavu jsou uloženy podpisové vzory jen skutečného majitele, pokus o případné doplnění vzoru jinými osoby nezůstane bez povšimnutí. O jakékoli podobné události budete neprodleně informováni Vaším bankéřem.
  3. Součástí poskytnutí služby je předání klientovi podepsáného prohlášení o odstoupení (tzv. "Letter of Resignation") nominální osoby z příslušné pozice a to bez uvedení data (může být klientem kdykoli doplněno).
  4. Ve všech bankovních dokumentech je uveden beneficiář, tj. skutečný majitel účtu, proto v případě jakýchkoli pochybností banka vždy jedná ve prospěch klienta a většinou účet zablokuje do doby obdržení potvrzení ze strany beneficiáře.