E-commerce

Offshore Merchant Account (Offshore obchodní účet) je bankovní účet pomocí kterého klienti a obchodní partneři mohou provádět platby ve prospěch Vaší společnosti za použití bankovních karet (a rovněž prostřednictvím internet bankingu).

Offshore Merchant Account se zakládá pro offshore společnost v offshore bance a je smluvním pojmem, který charakterizuje smluvní vztah mezi Vaší společností, bankou a zpracovatelským centrem plateb prováděných pomocí bankovních karet. Všechny platby za Vaše výrobky a/nebo služby uskutečněné zákazníkem pomocí jeho bankovní karty budou následně převedeny na běžný bankovní účet Vaší společnosti.

Hlavní výhodou Offshore Merchant Account je možnost obchodování po celém světě s nulovým zdaněním. Zároveň Vaše společnost může získat konkurenční výhodu díky tomu, že většina kupujících na internetu upřednostňuje platby za zboží a služby prostřednictvím bankovních karet. Merchant Account umožní Vašim zákazníkům pohodlné provádění plateb a poslouží základem pro prosperitu Vašeho podnikání.

Při otevření Offshore Merchant Account se Vašemu podnikání přiděluje unikátní identifikační číslo (Merchant ID) pomocí kterého se Vaše komerční činnost bezpečně odlišuje od ostatních subjektů. Merchant ID je přímo navázáno na číslo Vašeho bankovního účtu a je k dispozici při každé platbě prováděné pomocí bankovní karty z Vaších webových stránek. Právě díky tomuto unikátnímu číslu je možné identifikovat platby uskutečněné Vašími zákazníky pomocí bankovních karet a připsat je na bankovní účet Vaší společnosti.

Druhy Merchant Account

V závislosti na používané metodě čtení informací z bankovní karty v okamžiku provedení platby lze rozlišovat dva hlavní typy Merchant Account.

Charakteristika prvního typu Merchant Account obchodního účtu:

•         "fyzická přítomnost karty" ("card present");
•          přítomnost podpisu majitele ("signature-based"), nebo přítomnost "spotrebitelského" Merchant Account ("Retail" Merchant Account).

První typ je určen především pro firmy, jejichž  zákazníci jsou při provádění platby fyzicky přítomni.

Charakteristika druhého typu Merchant Account obchodního účtu:

•   "nepřítomnost karty" ("card not present");
•    nepřítomnost podpisu majitele ("non-signature-based"), neboli provedení objednávky prostřednictvím pošty anebo telefonicky.

Druhý typ je určen především pro firmy, jejichž zákazníci nejsou při provedení platby fyzicky přítomni. Tento typ je typický Merchant Account, který je používán pro většinu plateb uskutečňovaných přes internet nebo telefonicky.

Výše poplatků za použití služeb Merchant Account závisí na vybraném Vámi typu Merchant Account, neboť platby prováděné bez přítomnosti karty jsou bankami považovány za platby s vyšším rizikem podvodu v porovnání s "card present" platbami.

SMART TAX & REALTY s.r.o., ICO: 28243510, DIC: CZ28243510, Václavské náměstí 11, Praha 1, 110 00

Tato webová stránka neposkytuje právní rady a neměla by tak byt chápana. Ačkoli informace na těchto strankach jsou průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje.