Evropská společnost

Evropská akciová společnost, táž známá jako Societas Europaea (neboli SE) je novou právní formou nadnárodní akciové společnosti, která byla zavedena právními předpisy EU. V roce 2001 tuto formu obchodního společenství umožnilo nařízení Rady SE č. 2157/2001. Cílem bylo zjednodušení pohybů kapitálu v rámci evropského společenství a sjednocení rozdílné právní legislativy v evropských zemích.

 

Jaké jsou výhody evropské společnosti?

Největší výhodou oproti národním obchodním společnostem je možnost Societas Europaea měnit sídlo v rámci celé Evropské unie bez zrušení samotné společnosti. Změna sídla znamená opuštění domácí legislativy.

 

Výhody změny sídla SE:

  • Změna sídla evropské společnosti do ciziny znamená silnější postavení společnosti při jednání se státem. SE může jednat a vystupovat v právních vztazích s ohledem na smlouvy o ochraně investic, jimiž je Česká republika vázána. Pro českou společnost není tato možnost dostupná.
  • SE bude podléhat pouze právu státu, do něhož bylo přemístěno sídlo.
  • Societas Europaea podléhá daňovým zákonům zvoleného státu. Při volbě sídla v rámci Evropské unie není Societas Europaea vázána žádnými omezeními, tzn. že se může přemístit do „daňového ráje“ nebo do státu se vhodnější legislativou např. pro holdingové struktury (např. Nizozemí).

 

Způsoby založení Evropské společnosti:

  • Fúze minimálně dvou a.s., ze dvou odlišných států EU. Výsledná  Societas Europaea může mít sídlo i na území jiného (třetího) členského státu.
  • Vytvoření holdingového společenství z a.s. a s.r.o., (1) ze dvou odlišných států EU nebo (2) tyto společnosti mají minimálně dva roky dceřinou společnost, jež se řídí právem jiného státu EU nebo (3) filiálku se sídlem v jiném státě EU.
  • Vytvoření dceřiné společnosti emitováním akcií společnostmi dle článku 48 odstavce 2 Smlouvy o založení Societas Europaea, které (1) podléhají právním řádům dvou různých států EU nebo (2) mají minimálně dva roky dceřinou společnost jež se řídí právem jiného státu EU nebo (3) filiálku se sídlem v jiném státě EU.
  • Transformací akciové společnosti založené dle práva jednoho členského státu EU, která zároveň má sídlo a správu v jiném členském státu, pokud má minimálně dva roky dceřinou společnost, jež se řídí právem jiného státu EU. Transformovaná akciová společnost musí mít sídlo na území členského státu původní akciové společnosti.
  • Vytvoření dceřiné společnosti jiné Societas Europaea.

 

Základní kapitál

Ve všech předchozích situacích musí základní kapitál činit minimálně 120.000,- EUR.

 

Sídlo a forma SE

Societas Europaea má sídlo na území členského státu EU. Na území tohoto státu se musí nacházet i správa/řízení společnosti. Sídlo může být následně přemístěno na území jiného státu EU.

 

Při založení SE lze volit monistickou nebo dualistickou formu orgánů společnosti:

  • monistická forma – hlavní orgánem je správní rada spolu s předsedou, který je statutárním orgánem.
  • dualistická forma - totožná s formou akciové společnosti v českém obchodním právu.

SMART TAX & REALTY s.r.o., ICO: 28243510, DIC: CZ28243510, Václavské náměstí 11, Praha 1, 110 00

Tato webová stránka neposkytuje právní rady a neměla by tak byt chápana. Ačkoli informace na těchto strankach jsou průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje.