Seychelské ostrovy

Poskytujeme služby registrace offshore společností a koupě ready-made offshore společností na Seychelských ostrovech.

Seychelská republika se rozkládá jižně od rovníku na 115 malých ostrovech v Indickém oceánu tvořených masivními žulovými skalisky, většina kterých není obydlena. Časové pásmo: GSM +4. 
Rozloha Seychelských ostrovů činí  455 km2. Hlavním městem je Victoria. Počet obyvatel přesahuje 80 tis. lidí. Úředními jazyky jsou angličtina, francouzština a kreolština. Měnovou jednotkou je seychelská rupie (1 SCP se přibližně rovná 0,2 USD). 
Roku 1814 přešly Seychely Velké Británii. Nezávislost získaly jako republika v rámci Britského společenství národů v roce 1976.

Seychelská republika je stranou Haagské úmluvy z roku 1961.  

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů a základem ekonomiky je turistický ruch. V posledních letech však významný růst zaznamenal rovněž finanční sektor, což bylo podmíněno zřízením Správy pro mezinárodní podnikání a přijetím řady zákonů, které značně usnadnily vytvoření offshore struktur.

Na Seychelách stále narůstá počet pojišťoven a mezinárodních bank, jež svým klientům poskytují služby na té nejvyšší úrovni.

V dnešní době jsou Seychely jednou z nejvíce vyhledávaných offshore zón. Jsou zde vytvořeny veškeré potřebné podmínky pro pohodlné a snadné vedení podnikatelské činnosti.

Zaregistrovaná na Seychelských ostrovech offshore společnost má celou řadu výhod:

Typ společnosti IBC (International Business Company)
Ředitelé Minimální počet ředitelů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1 (může být i právnická osoba)
Ředitelem a akcionářem seychelské offshore společnosti může být tatáž osoba
Doba registrace do 2 týdnů
Základní kapitál Minimální výše základního kapitálu není stanovena. Doporučená (uváděná) výše základního kapitálu offshore společnosti je USD 100,000. Splacení základního kapitálu se neprokazuje.
Nominální servis je povolen
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Obchodní firma (název) offshore společnosti může být zaregistrována v jakémkoli jazyce (s povinným překladem do angličtiny anebo do francouzštiny). V dovětku názvu společnosti je možné používat: 
Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme или Sociedad Anomina, Public Limited Company, Societe, a Responsabilite Limitee, Berhad, Proprietary, Namloze Venootschap, Besloten Venootschap, Aktiengesellschaft или Limited Life Company , Ltd, Corp, Inc, S.A., PLC, S.A.R.L, Bhd, Pty, NV, BV, A.G., LLC
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Seychelských ostrovů. Zákaz vedení podnikatelské činnosti na území Seychelských ostrovů a zákaz vlastnictví nemovitostí na Seychelách.
Důvěrnost Ano. Úplná anonymita společníků a ředitelů
Právní řád Činnost společností upravují moderní právní předpisy založené především na The International Business Companies Act, 1994 a Business Tax Act, 1997.
Roční správní poplatek (minimum) Fixní správní poplatek za prodloužení IBC statusu (USD 100,-).
Valné hromady ředitelů, akcionářů nejsou povinné
Audit, jiné finanční výkaznictví není povinné
Daně nejsou
Devizová kontrola není
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Indonésie, Čína, J.A.R.
Služby kurýrů DHL, Fed Ex
Mezinárodní telefonní kód +248
Apostille uznává se
Další informace Jakákoli povolená podnikatelská činnost (pro provozování, bankovních pojišťovacích a trustových služeb je třeba koncese). 
Jsou přípustné akcie na doručitele.

SMART TAX & REALTY s.r.o., ICO: 28243510, DIC: CZ28243510, Václavské náměstí 11, Praha 1, 110 00

Tato webová stránka neposkytuje právní rady a neměla by tak byt chápana. Ačkoli informace na těchto strankach jsou průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje.