Hongkong

Poskytujeme služby registrace offshore společností a koupě ready-made offshore společností v Hongkongu

HONGKONG je zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky s velmi širokou autonomii. Hongkong je jedním z nejvýznamnějších obchodních, bankovních a finančních center Asie a světa s velmi liberální ekonomikou. Úředními jazyky jsou angličtina a čínština. Úřední měna je hongkongský dolar (HKD)

Hongkong (Siang-kang) se nachází na poloostrovu Kowloon a na více než 260 malých ostrovů v Jihočínském moři.

Hongkongské offshore společnosti jsou osvobozeny od daní z příjmů ze všech předmětů činnosti. V případě použití nominálního servisu nelze skutečného vlastníka (beneficiáře) zjistit.

Hongkong je optimální jurisdikci pro společnosti, které uskutečňují zprostředkovatelskou činnost a nemají zdroj příjmů na území Hongkongu.

>
Typ společnosti
Private Company Limited by Shares
Ředitelé Minimální počet ředitelů - 1
Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1
Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Sekretář Minimální počet sekretářů - 1
Funkci sekretáře nemůže zastávat ředitel společnosti, pokud je jejím jediným ředitelem. Sekretářem mohou být fyzické a právnické osoby - rezidenti Hongkongu.
Doba registrace do 3 týdnů
Základní kapitál

Standardně uváděná (deklarovaná) výše základního kapitálu je10.000,- HKD (cca 1300,- USD).

Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) Private Limited Company musí obsahovat:"Limited" anebo zkratku"Ltd.". Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeniny: Asset Management/Manager, Assurance, Bank/Banking, Broker/Brokerage, Capital, Credit, Currency, Custodian/Custody, Dealer/Dealing, Deposit, Derivative, Exchange, Fiduciary, Finance/Financial, Fund, Future, Insurance, Lending/Loan/Lender, Option, Pension, Portfolio, Reserves, Savings, Security, Stock, Trust/Trustee.
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Hongkongu.
Důvěrnost Rejstřík ředitelů a akcionářů je veřejně přístupný. Údaje o skutečném vlastníkovi (beneficiářovi) jsou dostupné pouze registračnímu agentovi a jsou důvěrnými informacemi.
Právní řád je založen na brtiském Common Law
Valné hromady ředitelů, akcionářů Provedení valných hromad je povinné, ale vzhledem k použití nominálního servisu jsou ve většině případů pouze formálním úkonem.
Audit, jiné finanční výkaznictví Existuje povinnost vedení účetnictví, předložení ročních účetních závěrek (annual return) a finančního výkazu (financial statement).
Daně

Sazba daní z příjmů ze zdrojů mimo území Hongkongu je 0%. Sazba daní z příjmů ze zdrojů ns území Hongkongu je 16,5%.

Pro získání podrobných informací o daních a poplatcích navštivte webové stránky daňového ředitelství vlády Hongkongu na www.ird.gov.hk

Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění USA a Čína
Služby kurýrů DHL, UPS, Fed Ex, TNT
Mezinárodní telefonní kód +852
Apostille se uznává
Další informace

Balík registračních dokumentů obsahuje:

  • Certificate of Incorporation
  • Business Registration Certificate
  • Memorandum & Articles of Association
  • Subscriber’s Appointment of the first Director
  • Register of Directors
  • Register of Secretaries
  • Register of Members
  • Register of Transfers
  • Share Certificate

Jednou ročně společnosti jsou povinné podat zprávu obsahující údaje o společnících, ředitelích a jiné informace do Obchodnímu rejstříku. Audit účetních závěrek společnosti musí provádět licencovaný finanční účetní odpovídající požadavkům místního právního řádu (v případě sestavení nenulového přehledu/účetní závěrky).

Pokud společnost uskutečňuje podnikatelskou činnost na území Hongkongu činí sazba dani z příjmu 16,5%.

SMART TAX & REALTY s.r.o., ICO: 28243510, DIC: CZ28243510, Václavské náměstí 11, Praha 1, 110 00

Tato webová stránka neposkytuje právní rady a neměla by tak byt chápana. Ačkoli informace na těchto strankach jsou průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje.