PRINT

logo.png


Ředitelé Minimální počet ředitelů je 1 (národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné)
Akcionáři Minimální počet ředitelů je 1
Sekretář Minimální počet ředitelů je 1
Doba registrace do 2 měsíců
Základní kapitál Standardně uváděná (deklarovaná) výše základního kapitálu je 50 000,- USD.
Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) musí obsahovat slovo anebo zkratku označující omezenou odpovědnost (Limited, Ltd., Incorporated, Inc. a jiné).
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Svaté Lucie.
Důvěrnost Požadovaná úroveň zachování důvěrných informací se zajišťuje tím, že údaje o skutečných vlastnících se do Obchodního rejstříku nezapisují.
Zákonná úprava Zákon o mezinárodních společnostech (společnostech mezinárodního obchodování) z roku 1999 a řada zvláštních zákon upravujících činnost mezinárodních trustů, mezinárodních podílových fondů, mezinárodních bank a mezinárodních pojišťoven.
Roční správní poplatky (minimum) Zákon o mezinárodních společnostech upravuje zvýhodněný daňový režim. Společnost zaregistrovaná na území Sv. Lucie si může zvolit buď daň z příjmu právnických osob se sníženou (minimální) sazbou 1% anebo placení ročního správního poplatku, jehož výše závisí na velikosti zástavního kapitálu. Společnosti mezinárodního obchodování zaregistrované na Sv. Lucii daň za zvýšení základního kapitálu neplatí.
Valné hromady ředitelů, akcionářů Pokud společnost neplatí daň z příjmu právnických osob, ale roční správní poplatek, není povinná provádět finanční audit a předkládat státním orgánům výroční finanční výkazy.
Daně Zákon o mezinárodních společnostech upravuje zvýhodněný daňový režim. Společnost zaregistrovaná na území Sv. Lucie si může zvolit buď daň z příjmu právnických osob se sníženou (minimální) sazbou 1% anebo placení ročního správního poplatku, jehož výše závisí na velikosti zástavního kapitálu. Společnosti mezinárodního obchodování zaregistrované na Sv. Lucii daň za zvýšení základního kapitálu neplatí.