PRINT

logo.pngTyp společnosti

Nerezidentní společnosti ve formě Corporation (akciové společnosti s ručením omezeným) anebo LLC (podílové společnosti s ručením omezeným)

Ředitelé Minimální počet ředitelů - 1 (může být i právnická osoba). Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné. Pokud nerezidentní společnost má více, než 1 akcionáře, je povinna jmenovat alespoň 3 ředitelé. Každá nerezidentní společnost musí mít prezidenta, sekretáře a pokladníka. LLC může jmenovat své funkcionáře dle vlastního rozhodnutí. 
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Sekretář Nejsou speciální požadavky na osobu sekretáře
Doba registrace do 2 měsíců
Základní kapitál Standardní výše základního kapitálu je 100,000,- USD (pravidlo "maximální výše základního kapitálu za minimální poplatek"). Lhůta pro splácení základního kapitálu není stanovena.
Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) musí obsahovat slova Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Gesellschaft mit beschraenkter Haftung anebo jejich zkratky.
Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeniny: Bank, Assurance, Trust apod.
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Sv. Kryštofu
Důvěrnost Stupeň zachování důvěrnosti je vysoká. Existuje zákon o zachování důvěrných informací. Za porušení důvěrnosti v bankovním a finančním sektoru hrozí trest odnětí svobody. Jsou rovněž aplikovatelná ustanovení o obchodním a profesním tajemství. NBC Ordinance navíc zajišťuje zachování důvěrnosti díky omezeným údajům, jež se musí poskytovat obchodnímu rejstříku a díky možnosti emise akcií na doručitele.
Zákonná úprava Právní řád je založen na anglo-americkém Common Law. Zákon o obchodních společnostech je převzat z USA: "The Nevis Business Companies Ordinance 1984", "The Nevis Limited Liability Ordinance 1995"
Roční správní poplatek (minimum) 220,- USD. Výše poplatku se odvíjí od výše základního kapitálu a je progresivně rostoucí.
Valné hromady ředitelů, akcionářů Valné hromady akcionářů a ředitelů se provádí jednou ročně, místo provedení může být libovolné, je možné uskutečnění valné hromady telefonicky. Není třeba podávat jakékoli zprávy/výkazy o provedení valných hromad. Valné hromady LLC se provádí dle vlastní úvahy členů.
Audit, jiné finanční výkaznictví Roční audit není povinný.
Daně Nerezidentní společnosti jsou osvobozeny od placení daní.
Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ne
Služby kurýrů DHL, FedEx
Mezinárodní telefonní kód +869
Apostille Ano
Další informace Devizová kontrola se neprovádí. Oficiální měnou je východokaribský dolar (XCD). Je ekvivalentem USD.