PRINT

logo.png


Typ společnosti Mezinárodní obchodní společnosti IBC (ekvivalent nerezidentních anebo offshore společností) v právní formě Limited (t.j. akciové společnosti s ručením omezeným)
Ředitelé
Minimální počet ředitelů - 1 (může být i právnická osoba)
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Minimální počet ředitelů - 1 (může být i právnická osoba)
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Sekretář Ustanovení sekretáře není povinné
Doba registrace do 3-4 týdnů
Základní kapitál Standardní výše základního kapitálu je 1,000,- USD. Právní předpisy nestanoví lhůtu pro splácení základního kapitálu. Výše ročního správního poplatku nezávisí na výše dosaženého hospodářského výsledku/zisku.
Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Obchodní firma může být zaregistrována v libovolném jazyce pokud je doprovázena úředním překladem názvu do angličtiny. Dovětek obchodní firmy (názvu) společnosti s ručením omezeným může obsahovat slova "Corporation", "Limited", "Aktiengesellschaft" apod. anebo zkratky Ltd., Inc., GmbH apod.
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Svatého Vincence
Důvěrnost Stupeň zachování důvěrnosti je vysoká. Zákon o Ochraně důvěrnosti vzájemných vztahů (Mezinárodní finance) z roku 1996 stanoví, že nezachování důvěrných informací o společnosti IBC je trestným činem, za který může být uložen peněžitý trest vy výši až 50,000,- USD anebo trest odnětí svobody až na 3 roky. I když zachování bankovního tajemství není speciálně upraveno, jsou aplikovatelná ustanovení o obchodním a profesním tajemství. IBC Act navíc zajišťuje zachování důvěrnosti díky omezeným údajům, jež se musí poskytovat obchodnímu rejstříku a díky možnosti emise akcií na doručitele.
Zákonná úprava Právní řád je založen na anglo-americkém Common Law. Zákon o obchodních společnostech je převzat z USA (International Business Companies Act 1996).
Roční správní poplatek (minimum) Výše poplatku nezávisí na výše dosaženého hospodářského výsledku/zisku.
Valné hromady ředitelů, akcionářů Provedení valných hromad se nevyžaduje.
Audit, jiné finanční výkaznictví Roční audit není povinný.
Daně IBC jsou osvobozeny od placení daní po dobu 25 let ode dne svého založení.
Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ne
Služby kurýrů DHL, UPS, FedEx
Mezinárodní telefonní kód +1 784
Apostille uznává se
Další informace Oficiální měnou je americký dolar (USD)