PRINT

logo.png


Typ společnosti

Korporace (vyznačují se jednoduchou registrací) и LLC (společnosti anebo veřejné obchodní společnosti s ručením omezeným)

Ředitelé Minimální počet ředitelů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Sekretář Ustanovení sekretáře je povinné
Doba registrace do 4 týdnů
Základní kapitál Obvyklá výše základního akciového kapitálu je 500 akcií bez nominální hodnoty anebo kapitál se stanovenou nominální výši 50,000,- USD.
Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) musí obsahovat: Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima, Company, Limitada, Societe par actions, Aktiengesellschaft anebo zkratky: Ltd, Corp., Inc., A/S, AG, N.V., B.V., GmbH., S.A. 
Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeniny: Bank, Insurance, Assurance, Trust, Imperial, Royal apod.
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Marshallovych ostrovů
Důvěrnost Stupeň důvěrnosti je vysoká. I když zachování bankovního tajemství není speciálně upraveno, jsou aplikovatelná ustanovení o obchodním a profesním tajemství.
Zákonná úprava Anglo-americké Common Law. Činnost korporací je upravena především zákony z roku 1990 - Business Corporation Act (BCA) и Partnership Act.
Roční správní poplatek (minimum) 450,- USD
Valné hromady ředitelů, akcionářů Je potřeba provádět valné hromady ředitelů anebo akcionářů. Místo uskutečnění není podstatné.
Audit, jiné finanční výkaznictví Roční audit není povinný. Právní řád nestanoví zvláštní požadavky na finanční výkaznictví, ale pro zachycení finančního stavu společnosti je potřeba vést příslušné účetnictví.
Daně Nerezidentní společnosti jsou osvobozeny od placení daní
Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ne
Služby kurýrů DHL, UPS
Mezinárodní telefonní kód + 692
Apostille uznává se
Další informace Devizová kontrola se neprovádí. Oficiální měnou je americký dolar (USD).