PRINT

logo.png


Typ společnosti

IBC (International Business Company)

Ředitelé Minimální počet ředitelů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné. Ředitelem a akcionářem může být tatáž osoba.
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné. Ředitelem a akcionářem může být tatáž osoba.
Sekretář Nemusí být ustavován
Doba registrace do 4 týdnů
Základní kapitál

Nejsou stanoveny speciální požadavky. Nevyžaduje se úplné či částečné splácení základního kapitálu. Rovněž není upravena minimální či maximální výše základního kapitálu. Měna základního kapitálu může být libovolná, včetně českých korun. Registrační poplatek a roční správní poplatek nezávisí na výši základního kapitálu.

Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti

Obchodní firma offshore společnosti může být zapsána v libovolném jazyce (včetně českého).
Dovětek obchodní firmy (názvu) může obsahovat slova: Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme или Sociedad Anomina, Public Limited Company, Societe, a Responsabilite Limitee, Berhad, Proprietary, Namloze Venootschap, Besloten Venootschap, Aktiengesellschaft или Limited Life Company , Ltd, Corp, Inc, S.A., PLC, S.A.R.L, Bhd, Pty, NV, BV, A.G., LLC, S.R.O., TOO, ЗАО, ООО,  a jejich obdoby v jiných jazycích.

Obligatorní podmínky

Registrované sídlo a registrační agent na území Dominického společenství. Zákaz vedení podnikatelské činnosti na území Dominického společenství.

Důvěrnost

Rejstřík ředitelů a akcionářů není veřejný. Zapsané údaje mohou být zveřejněný pouze na základě rozhodnutí soudu. Úplná anonymita vlastníků a ředitelů.

Právní řád Moderní právní úprava založená na The IBC Act ze dne 26.6.1996
Roční správní poplatek (minimum)
Valné hromady ředitelů, akcionářů Valné hromady akcionářů (v případě více, než jednoho akcionáře) je možné uskutečňovat kdekoli na světě.
Audit, jiné finanční výkaznictví Ne
Daně

Offshore společnosti jsou úplně osvobozeny od placení daní po dobu 20 let od okamžiku provedení registrace.

Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ne
Služby kurýrů DHL, FedEx
Mezinárodní telefonní kód + 1 767
Apostille uznává se
Další informace Oficiální měnou je východokaribský dolar (XCD). Je ekvivalentem USD.