PRINT

logo.png


Poskytujeme služby registrace offshore společností a koupě ready-made offshore společností v Lichtenštejnsku

Knížectví Lichtenštejnsko je konstituční monarchií a jedním z nejmenších evropských států. Hlavní město je Vaduz.

Lichtenštejnsko se těší velké popularitě a důvěře zahraničních investorů především díky svým vysoce profesionálním právníkům a přísnosti pravidel upravujících dodržení bankovního tajemství.

Lichtenštejnsko jako člen Evropského hospodářského prostoru má svobodný přístup na evropské trhy a zároveň nemá povinnost dodržovat nařízení a směrnice Evropské unie, jelikož není jejím členem. Oficiální měna je švýcarský frank (CHF).

V souladu s lichtenštejnským právním řádem mohou být zaregistrovány tyto druhy právnických osob:

I když Lichtenštejnsko není klasickou offshore jurisdikcí, pro holdingové a domicilované společnosti se zde nabízí zvýhodněný daňový režim: nevybírá se daň z příjmů právnických osob, ale daň z kapitálu, tj. 0,1% z hodnoty čistých aktivů společnosti, ale minimálně 1,000,- CHF ročně.

Typ společnosti Akciová společnost s ručením omezeným (AG), neakciové společnosti s ručením omezeným (Anstalt), fondy, trusty.
Ředitelé Minimální počet ředitelů je 1. Je přípustné mít korporátní ředitele a sekretáře. Alespoň jeden ředitel musí být rezidentem Lichtenštejnska s oprávněním působit jako advokát, právní zástupce, trustový správce anebo auditor.
Akcionáři Minimální počet akcionářů je 1.Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Sekretář Ano
Doba registrace do 2 měsíců
Základní kapitál Minimální výše splaceného základního kapitálu pro akciové společnosti je 50,000,- CHF; pro ostatní 30,000,-  CHF.
Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti

Obchodní firma musí být nezaměnitelná s již existujícími, proto se nemohou zapsat společnosti s podobnými nebo stejnými obchodními firmami. Geografické názvy jako obchodní firmy jsou rovněž nepřípustné.

Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Lichtenštejnska.
Důvěrnost

V Obchodním rejstříku se zveřejňuje pouze informace o ředitelích (zapisují se jejich jména a adresy).

Skutečný vlastník (Beneficiář) musí být uváděn při otevření bankovního účtu, ale existuje bankovní tajemství, které zakazuje sdělovaní jakýchkoli informací v souvislosti s daňovými otázkami. Lichtenštejnsko není stranou mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a a neprovádí tak výměnu relevantních daňových informací s cizími jurisdikcemi. Pro holdingové a domicilované společnosti je zajištěna úplná důvěrnost, která je mimo jiné podporována omezeným rozsahem informací zveřejňovaných v Obchodním rejstříku, trustovým a advokátním tajemstvím.

Právní řád Právní řád patří do kontinentálně evropské právní kultury, relevantní je zákon: "Personen Gesellschaftsrecht vom 20 January 1926"
Správní poplatky Daň z kapitálu je 0,01% z čistého kapitálu společnosti (splacený základní kapitál, rezervy a nerozdělený zisk minulých období), ale minimálně 1,000,- CHF. Daň z kapitálu činí u fondů 0,075% pro část kapitálu přesahující 2,000,000,- CHF a 0.05% v případě, že kapitál 10,000,000,-  CHF. Státní poplatek z kapitálu (2-3%) a správní poplatek za registraci (800 CHF) se hradí jednorázově při registraci a jsou obvykle zahrnuty v celkové ceně.
Valné hromady ředitelů, akcionářů nejsou povinné
Audit, jiné finanční výkaznictví Do Obchodního rejstříku se musí podávat roční zpráva obsahující údaje o veškerých změnách ředitelů, názvu a sídla společnosti. V případě, že zakladatelské dokumenty společnosti předpokládají její obchodní činnost je třeba Finančnímu úřadu podávat účetní závěrky a zprávy auditora.
Daně Příjem, obrat anebo zisk se nezdaňují. Existuje pouze 4% daň z dividend (jenom pro AG).
Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ne
Služby kurýrů DHL,  UPS, FedEx, TNT
Mezinárodní telefonní kód + 426
Apostille uznává se
Další informace Lichtenštejnsko je stranou Haagské Úmluvy z roku 1961.