PRINT

logo.png


Poskytujeme služby registrace offshore společností a koupě ready-made offshore společností v Belize.

Belize
je parlamentní republika na východním pobřeží Střední Ameriky, člen Commonwealthu. Belize dostala nezávislost v roce 1981. Hlavním městem je Belmopan a úředním jazykem angličtina.

Výhodou registrace offshore společností v Belize je uplatnění zákona o mezinárodních společnostech (IBC Act of 1990). V souladu s tímto zákonem jsou offshore společnosti (IBC) oprávněny uskutečňovat jakoukoli podnikatelskou činnost po celém světě a jsou osvobozeny od placení daní.

Belize je rapidně vyvíjející se světový offshorný podnikatelský a finanční centrum.

Hlavní výhodou registrace offshore společnosti v Belize - je poměrně nízká cena registrace a následného spravování společnosti. Offshore v Belize je výhodnou kombinaci ceny a kvality.

Typ společnosti International Business Company (IBC)
Ředitelé Minimální počet ředitelů - 1
Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1
Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Sekretář nejsou speciální požadavky na osobou sekretáře
Doba registrace do 2 týdnů
Základní kapitál

Standardně uváděná (deklarovaná) výše základního kapitálu je 50.000,- USD. Zákon nestanoví žádné lhůty pro splácení základního kapitálu či jeho části.

Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) musí obsahovat slova "Incorporated", "Corporation", "Limited" anebo zkratky "Inc.", "Corp.", "Ltd.", "GmbH", "S.A".  Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeniny: "Bank", "Insurance", "Trust", "Assurance", "Imperial", "Royal" apod.
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Belize.
Důvěrnost Místní právní řád nevyžaduje uvádění jakýchkoli údajů o skutečném vlastníkovi (beneficiářovi).
Právní řád Právní řád je založen na anglo-americkém Common Law
Roční správní poplatek (minimum) Roční poplatek pro společnosti, jejichž základní kapitál neprevyšuje 50,000,- USD činí 100,- USD.
Roční poplatek pro společnosti, jejichž základní kapitál prevyšuje 50,000,- USD činí 1,000,- USD
Valné hromady ředitelů, akcionářů Valné hromady nejsou povinné. Mohou se provádět mimo území Belize.
Audit, jiné finanční výkaznictví Nejsou požadavky na předložení ročních účetních/finančních výkazů (Annual Return a Financial Statement).
Daně

Zdanění společností IBC je nulové (0%).

Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ne
Služby kurýrů DHL, FedEx
Mezinárodní telefonní kód + 501
Apostille uznává se
Další informace

Balík registračních dokumentů obsahuje:

  • Certificate of Incorporation – osvědčení o registraci společnosti;
  • Notarial Certificate – notářské osvědčení;
  • Memorandum and Articles of Association in English - zakladatelská listina/společenská smlouva a stanovy v angličtině;
  • Resolution of the Subscriber to appoint the first director/shareholder – rozhodnutí zakladatele o jmenování prvního ředitele/akcionáře;
  • Share Certificate – certifikát akcie;
  • Copies of the above documents legalised by apostille – ověřené a apostilované kopie zmíněných výše dokumentů;

Tato jurisdikce se těší velké popularitě především díky jednoduchosti podnikového řízení a vedení účetnictví a velkou mírou důvěrnosti.

Zdanění korporací – 0%.

Přípustnost akcií na doručitele.

Neexistence politických tlaků ze strany "koloniálních velmocí" zaměřených na zpřísnění právní regulace podnikání offshore společností.