PRINT

logo.png


Poskytujeme služby registrace offshore společností a koupě ready-made offshore společností na Novém Zélandu

Novozélandská společnost + Novozélandský trust

Novozélandský trust (Foreign Trust) se považuje za alternativu klasické offshore společnosti.

Novozélandský právní řád předpokládá stanovení daňového rezidenství trustu na základě rezidenství jeho zakladatele. Daňové rezidenství ředitelů a beneficiářů není podstatné.

Novozélandský trust (NZT) má následující rysy:

Pro optimalizaci zdanění se aplikuje následující schéma:

V souladu s trustovou smlouvou jako správce vystupuje novozélandská společnost a zakladateli a beneficiáři nenabývají statusu daňových rezidentů. Společnost vlastním jménem uskutečňuje podnikatelskou činnost v zahraničí, kdyžto příjmy od takovéto činnosti získávají beneficiáři. Příjmy nepodléhají dani z příjmu pokud správcovská společnost plní pouze úlohu správce. Nicméně veškeré obchodní operace uskutečňované mimo území Nového Zélandu se provádí novozélandskou společností.

Jinými slovy zakladatel, beneficiář a zdroje příjmů se nachází mimo území Nového Zélandu a proto příjmy trustového fondu se nezdaňují. To samé platí i pro správcovskou společnost, která vystupuje pouze jako agent zakladatele a není proto povinná odvádět daně z příjmu.

Novozélandský trust poskytuje tyto možnosti: dává Новозеландский траст обеспечивает такие оффшорные возможности:

Nominální ředitel je zárukou zachování důvěrnosti veškerých informací o skutečném vlastníkovi.

Typ společnosti Company Limited by shares (Ltd.)
Ředitelé Minimální počet ředitelů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné.
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Sekretář Nejsou speciální požadavky na osobu sekretáře
Doba registrace registrace NZ společnosti + NZ trustu se provádí do 3 týdnů
Základní kapitál Standardně deklarovaná (uváděná) výše základního kapitálu je 10,000,- NZD (cca 7,500,- USD). Minimální výše pro splácení základního kapitálu je 1,- NZD.
Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu)  musí obsahovat slovo "Limited" anebo zkratku "Ltd.". Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeniny: “National”, "Bank", “Chamber of Commerce”, “Insurance”, “Municipal”, “State”, "Royal" apod.
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Nového Zélandu.
Důvěrnost Základní informace o společnosti jsou veřejně přístupné z Rejstříku ředitelů a akcionářů Nového Zélandu. Údaje o skutečném vlastníkovi (beneficiářovi) jsou dostupné pouze registračnímu agentovi a jsou důvěrnými informacemi.
Audit, jiné finanční výkaznictví Povinnost vedení účetnictví, předložení roční účetní závěrky (annual return) a finanční výroční zprávy (financial statement). Účetní závěrka musí být ověřena auditorem pokud více jak 25% akcií patří nerezidentům Nového Zélandu anebo většina ředitelů nejsou rezidenti Nového Zélandu. Je možné podat nulový přehled o příjmech a výdajích.
Daně

Sazba dani z příjmu činí až 33%. Nezdaňují se společnosti, jež jsou správci trustu (trustee) v případě, že akcionáři a beneficiář nejsou rezidenty Nového Zélandu.  Pro podrobnou informaci o poplatcích a daních navštivte webové stránky služby státních příjmů Nového Zélandu http://www.ird.govt.nz

Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Ano
Služby kurýrů DHL, UPS, Fed Ex
Mezinárodní telefonní kód +64
Apostille Ano
Další informace

Na Nový Zéland se nepohlíží jako na offshore jurisdikci a proto Nový Zéland nikdy nebyl na "černé listině" států pro registraci obchodních společností.

Balík registračních dokumentů obsahuje:

1.    Certificate of Incorporation – osvědčení o registraci;
2.    Company First Minutes – protokol prvního zasedání (rozhodnutí o založení)
3.    Constitution of Company – stanovy společnosti
4.    Company Extract – výpis z obchodního rejstříku
5.    Director Consent – souhlas ředitele
6.    Shareholder Consent – souhlas akcionáře
7.    Declaration of Share Transfer – prohlášení o převodu akcií
8.    Declaration of Non-Trading – prohlášení o neuskutečňování podnikatelské činnosti
9.    Declaration of Trust – deklarace trustu
10. General Power of Attorney - generální plná moc 
11. Letter of Resignation – vzdání se funkce
12. Share Certificate – akcie