PRINT

logo.png


Pod pojmem "virtuální kancelář" rozumíme službu, pomocí které je možno snadno vytvářet iluzi podnikání v zemi, kterou jste předtím vybrali. Jako virtuální kancelář může posloužit telefon, e-mailová adresa, osobní webové stránky atd. Pomocí virtuální kanceláře můžete nejvýhodnějším způsobem ukázat svoji profesionalitu. Kromě toho, budete-li takovou kancelář mít, dveře nejvýznamnějších bank budou pro Vás vždy otevřené.

Jako součást virtuální kanceláře může posloužit:

Informace doručované do virtuální kanceláře budou ihned přesměrovány dle pokynu majitele společnosti. Díky této službě Vy a/nebo vedoucí Vaší kanceláři budete vždy přítomni na pracovišti.

Pomocí této služby můžete přijímat telefonické hovory z kteréhokoli místa na světě. Veškeré příchozí hovory budou přesměrovány na libovolné telefonní číslo, které si zvolíte. Každá osoba, která se dovolá do Vaší virtuální kanceláře, bude přepojena na digitální telefonní ústřednu, jež okamžitě přesměruje hovor na Vámi zvolené telefonní číslo.

Fax - služba přijímání a zpracování faxových zpráv 24 hodin denně 7 dní v týdnu s následným přeposláním do Vaší e-mailové anebo poštovní schránky.

IVR je kombinací všech výše uvedených služeb:

V rámci služby poskytování telefonních a faxových čísel máte možnost vytvořit si vlastní komunikační síť s využitím kombinace voleb přechodu na operátora, hlasové schránky či uvítacího proslovu, obsahujícího základní informace o společnosti určené pro Vaše zákazníky a partnery.

Tato služba umožňuje (a) vytvářet osobní nebo firemní automatické hlasové pozdravy pro partnery a potenciální zákazníky, jež budou obsahovat informace o Vaší společnosti či výrobcích a (b) přijímat hlasové zprávy, které budou následně konvertovány a zasílány na Váši e-mailovou adresu v běžně dostupném formátu .waw.

Služba přijímání, uchovávání, třídění, konverze do elektronického formátu a odesílání korespondence na jakékoli Vámi zvolené fyzické nebo elektronické adresy