PRINT

logo.png


Koupě ready-made offshore společnosti pomůže Vám minimalizovat ztrátu casu, jíž si nezbytně vyžaduje proces zakládání nové společnosti.

Všechny založené námi ready-made offshore společnosti nikdy neprovozovaly žádnou obchodní, podnikatelskou či jinou činnost, jednatelé, jež byli jmenování při založení se nikdy neměnili a společnosti tak byly založeny pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Pokud jste se tudíž rozhodli koupit ready-made offshore společnost, buďte ujištěni, že jménem společnosti nebyly otevřeny žádné bankovní účty a všechny státní poplatky, požadované pro správu offshore společnosti, byly řádně uhrazeny. Kromě toho prodej hotové offshore společnosti předpokládá možnost změny již jmenovaných jednatelů za ty, které určíte Vy, během pouhého jednoho dne, jakožto i možnost změny výše základního kapitálu a nominální měny stanovených v zakladatelských dokumentech.

Každému zákazníkovi nabízíme spolu s prodejem ready-made offshore společnosti službu virtuálního sídla a možnost otevření bankovních účtů v renomovaných bankovních ústavech.

Ready-made offshore společnosti

Jaké doklady získáte při koupi ready-made offshore společnosti?

Prodej offshore společnosti zahrnuje balík následujících dokumentů:

• Zakladatelská listina společnosti, resp. Společenská smlouva (The Memorandum and Articles of Association of the company);

• Potvrzení o registraci společnosti obsahující údaje o Vámi zvoleném základním kapitálu, akciích na Vaše jméno, nebo na jméno stanoveného námi (nominálního) akcionáře, anebo o akciích majitele, o zvoleném Vámi jednateli, nebo stanoveném námi (nominálním) jednateli, vyřízenou generální plnou moc vydanou na Vaše jméno (pokud používáte pouze základní službu);

• Seznam jednatelů;

• Seznam akcionářů;

• tzv. osvědčení „Good Standing“ vydané v den založení společnosti a rovněž k datu zakoupení společnosti Vámi;

• Kompletní balík zakladatelských dokumentů společnosti stvrzených apostilem.

 

Naši odborníci poskytnou Vám všechny potřebné informace a pomohou koupit offshore společnost v kterékoli ze zvolených Vámi jurisdikcí. Postaráme se o vyřízení všech otázek souvisejících s prodejem offshore společností abyste Vy museli vynaložit jen minimum svého času a úsilí pro její získání.