PRINT

logo.png


Evropská akciová společnost, táž známá jako Societas Europaea (neboli SE) je novou právní formou nadnárodní akciové společnosti, která byla zavedena právními předpisy EU. V roce 2001 tuto formu obchodního společenství umožnilo nařízení Rady SE č. 2157/2001. Cílem bylo zjednodušení pohybů kapitálu v rámci evropského společenství a sjednocení rozdílné právní legislativy v evropských zemích.

 

Jaké jsou výhody evropské společnosti?

Největší výhodou oproti národním obchodním společnostem je možnost Societas Europaea měnit sídlo v rámci celé Evropské unie bez zrušení samotné společnosti. Změna sídla znamená opuštění domácí legislativy.

 

Výhody změny sídla SE:

 

Způsoby založení Evropské společnosti:

 

Základní kapitál

Ve všech předchozích situacích musí základní kapitál činit minimálně 120.000,- EUR.

 

Sídlo a forma SE

Societas Europaea má sídlo na území členského státu EU. Na území tohoto státu se musí nacházet i správa/řízení společnosti. Sídlo může být následně přemístěno na území jiného státu EU.

 

Při založení SE lze volit monistickou nebo dualistickou formu orgánů společnosti: