PRINT

logo.png


Jak rychle budu moci jednat jménem společnost po realizaci prodeje?

Právo jednat jménem společnost vznikne okamžitě po odvolání stávajícího a jmenování nového jednatele. Vzhledem k tomu, ze ke jmenování dochází zároveň s převodem obchodního podílu, právo jednat jménem společnosti vznikne hned po podepsání a ověření příslušných dokladů u notáře.